මෙවර මැයි දිනය ශ්‍රී. ලං. නි. ප. ය සුනු විසුණු කරවයිද ?

president-mahinda-rajapaksa-vs-maithripala-sirisena2016 වර්ෂයේ මැයි 1 වැනිදා කම්කරු දිනය සැමරීම පිලිබඳ එකාබද්ධ විපක්ෂයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස්පක්ෂයෙන් වෙන්ව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ලෙස මහින්ද මහතා සමග කම්කරු දිනය සමරුවහොත් එය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගසනා අතුල් පහරක් වනු ඇති.

මෙලෙස කාරනා සිදුවුවහොත් එකම දිනයකදී හිටපු නිදහස් පක්ෂ නායකයාට හා වත්මන් නායකයාට තම සතු ජන බලය කොතරම්දැයි සසඳා බැලීමට හැකි වන අතර ජනාධිපතිවරයාට බහුතරයක් නිදහස් පක්ෂ පාක්ෂිකයින්ගේ ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වීමෙන් බේරෙන්නට විශාල පරිශ්‍රමයක් දරන්නට සිදු වේ.

තවත් එවැනිම ක්‍රියාවක් සිදුවහොත් නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය පිලිබඳ දැඩි අර්බුද කාරී තත්වයක් ඇතිවන අතර එනිසා මෙවර මැයි දිනය දේශපලාංයේ සංදිස්ථානයක් වන්නට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.