මේක පරාජයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ-මහින්ද මැදමුලනදී

මැද මුලනට ගිය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට ලැබුනේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. උතුර නැගෙනහිර,නුවර සහ කොළොඹ හැරෙන්නට තමන් අන් හැම පලාතකම ජයග්‍රහනය කොට ඇති හෙයින් තමන්මෙය පරාජයක් සේ නොසලකන බව තම ගම්වැසියන්ට හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.

‘තමුන්නාන්සේලා ඉතිහාස ගත වන ඡන්දයක් දීල තියෙනවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන්. විශේෂයෙන්ම මුල්කිරිගල ආසනයෙන්, බෙලිඅත්ත, තංගල්ල සහ තිස්සමහාරාම ආසනවල. ඒ ගැන අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. තමුන්නාන්සේලා වෙනුවෙන් හැමදාම අපි ඉන්නවා කියල මතක් කරනවා.’ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සිය නිවසට රැස්ව සිටි ජනතාව අමතා පැවසීය.

ghg65666

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.