මේක මම බලාගන්නම්- උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනි පැත්තකට කරයි.

wije

උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ලෙස පත්වූ මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ සහ ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනි මහාචාර්ය ෂානිකා හිරිඹුරේගම මහත්මිය පුවත් හමුවක් පැවැත්වූ අතර  එහිදී  විශ්ව විද්‍ය්යාල  පද්ධතිය දේශපලනීකරණය  කිරීම ගැන ප්‍රශ්න මතු කෙරුනා.

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය කියා සිටින්නේ දේශපාලන පත්වීමක් වන මහාචාර්ය ක්නිෂ්කා හිරිඹුරේගම වහාම ඉවත් කල යුතු බවයි.

මධ්‍යවේදීන් දේශපලනීකරණය කිරීම ගැන මාධ්‍යවේදීන් දිගින් දිගට ප්‍රශ්න නගද්දී මහාචාර්ය ක්නිෂ්කා හිරිඹුරේගම කියා සිටියේ  විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය නියෝජනය කරන  ඇතැම් විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට අංශාධිපති කම් ලැබුනේ තමන්  ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනිය ලෙසින් කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී බවයි.

hiri

විශ්වවිද්‍යාල පත්වීම් ගැන දන්නා ඕනෑම කෙනක් දන්නා කරුණක් වන්නේ ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනිය හට  අංශාධිපති පත්වීමක් නතර කල නොහැකි බවයි.

මේ පිළිතුරෙන් පෙනී යන්නේ දිගි දිගට රාජපක්ෂ පරිපාලනය වනුවෙන් පෙනී සිටි මහාචාර්ය ෂානිකා  හිරිඹුරේගමට බොහෝ දේ සැඟවීමට ඇති බවත් මෙවැනි දේශපාලන

පත්වීම් ලැබූ අය තවදුරටත් එම තනතුරේ තබාගත යුතුද යන ප්‍රශ්නය මතු වෙන බවයි.

මහාචාර්යවරිය තමන්ගේ නිදොස් බව පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරද්දී මැදිහත් වූ මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ පැවසුවේ මෙය තමන්  නිදොස් කර ගැනීමට කරන් පුවත් හමුවක් නොවන බවයි.

‘මම මේක කරගෙන යන්නම් ‘යැයි  ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනිය පැත්තකට කල උසස් අධ්‍යාපන ඇමති  මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ දිගටම පුවත් හමුව කරගෙන ගියේය.

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අයථා ලෙසින් සිසුවියක් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුල් කිරීමට ගත්  උත්සහයක් ගැනත් ප්‍රශ්න මතුවිය.

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට උඩ පනින්න උගන්වන නායකත්ව පුහුණු වැඩපිළිවෙල වහාම නතර කරන බව මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ පසීය.

ප්‍රතිපාදන සභාවේ සභාපතිනි මහාචාර්ය ක්නිෂ්කා හිරිඹුරේගම පැත්තකට කල පුවත් හමුව.

[vsw id=”http://youtu.be/_HJQkCUttSE” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.