මේ ආණ්ඩුවෙන් කරගත හැකි වැඩ ඇත- ජවිපෙ

 

downloadtil

 

 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දැන් ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය ගීතය ගායනා කරමින් සිටී.

පුර්ණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සදහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යය වන බැවින් ජනාධිපති බලතල කප්පාදුවකින් සැහීමකට පත් විය හැකි බවයි ටිල්වින් සිල්වා කියා සිටින්නේ.

රාජ්‍යයේ නායකයා ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වී ආණ්ඩුවේ නායකයා ලෙස අගමැතිවරයා සහ ඇමතිමණ්ඩලයද පත්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ

ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පත් කර ගැනීම වන වැඩ මේ ආණ්ඩුවෙන් කර ගත හැකි නමුත් අවශ්‍යය සියල්ල මේ ආණ්ඩුවෙන් කරගත නොහැකි බව ඔහු වඩු දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

[vsw id=”/_3gSb6079Fs” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.