“මේ සැරෙත් ඕන නම් ‘කම්පියුටර් ජිල්මාට්’ දානවා” – නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම

අවශ්‍ය වෙතොත් කොපුටර් ජිල්මාල්  දැමීම සිම්පල් කටයුත්තක් බව නියෝජ්‍ය ඇමති නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම කියා සිටී.තමන්ටද කොම්පියුටර් ජිල්මාට් තුලින් අසාධාරණයක් සිදුවූ බවත් ඒ  ඒ තුලින් ලද අත්දැකීම්  තුලින් අවශ්‍ය වෙතොත් ජිල්මාට්කරණයේ යෙදීම අසීරු නොවන බව කියන නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම නියෝජ්‍ය ඇමති වරයා.

 

 

[vsw id=”/goqEGIl0Whc” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.