මෛත්‍රී එක වැඩක් අතපසු කරයි

මෛත්‍රීගේ දින සියය “ට්‍රැක්” කරන්න වෙබ් අඩවිය අනුව  ජාතික උපදේශක සභාව පත් කිරීම් කලට වේලාවට සිදු වී නැත.

 දින සියය ඇතුලත කිරීමට නියමිත  එම වැඩපිළිවෙල  දින වකවානු සහිතව මෙම web අඩවියෙන් දැක බලාගත හැකි අතර මේ පිළිබඳව විචාරාත්මක සටහනක්

sinhala.lankanewsline.com  web අඩවියේද පලවෙනු ඇත.

 

 

එම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න මෙතනින් 

1 2

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.