මෛත්‍රී පැන්නේ බදුලු කෝච්චියට වාසනාවට කෝච්චිය නැවතුනා-විජිත් විජයමුණි

 

download (92)

 

 

මහින්ද රාජපක්ෂ පරිපාලනය තුල නොයෙකුත් විකාරරෑපී දේ සිදුවෙද්දී තමන්ට මහමෙරක් තරම් දුකක් හිතේ තද කරගෙන ඉන්නට සිදු වූ බව හිටපු  ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා කියා සිටියේය.

මොනවා වුනත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආර්යාව සහ දරුවන් රැක  ගත යුතු බව බලය රුපවහිනි වැඩ සටහනට සහභාගී වූ ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.වෙනත් අය ගැන කතා කරන්නේ නැති බවත් ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

මෛත්‍රීපල සිරිසේන මැතිතුමා බදුළු කෝච්චියට පැන අනුනමයෙන් බේරුණු බව ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

බදුළු කෝච්චිය සහ සෙසු කෝච්චි අතර ඇති වෙනස්කම් දැන ගැනීමට බලන්න.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.