මෛත්‍රී සභාපති- ජෝන් ප්‍රධාන සංවිධායක-නිමල් විපක්ෂ නායක.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පක්ෂයේ නව සභාපති ධූරයට නිල වශයෙන්  පත් කොට ඇත.නව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පක්ෂයේ නව සභාපති ධූරයට නිල වශයෙන්  පත් කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා විපක්ෂනායක ලෙසිනුත්, ජෝන් සෙනවිරත්න මන්ත්‍රීවරයා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙසිනුත් ඒකමතිකව තෝරා ගෙන තිබේ.

150116114523_namal_rajapaksa_slfp_512x288_bbc

පක්ෂයේ මහ  ලේකම්වරයා ලෙස තවමත් කටයුතු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීවරයාය.අවශ්‍යය වෙතොත් සභාපතිවරයාට පක්ෂයේ තනතුරු වල වෙනසක් කල හැකිය.

සභාපති පදවිය නව ජනාධිපතිවරයාට භාරදීමට තීරණය කළ බව  නිවේදනය කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ රැස්වීමට සහභාගි නොවූ නමුත් කථානායක චමල් රාජපක්ෂ සහ නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා එයට සහභාගි වී සිටියහ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම මෙහවෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙනි.

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ සභා නායක ලෙසද ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ආණුඩු පක්ෂයේ සංවිධායක ලෙසද පත් කරනු ලැබ සිටිති.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.