මෛත්‍රී සුපිරිසුදු ආණ්ඩුවක් වෙනුවෙන්

President Maithripala Sirisenaතමාට අවශ්‍ය නම් හෙට වුවත් අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදිය හැකි බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි. එහෙත් ඒ කවුරුන් සමඟ ද යන්න ප්‍රශ්නයකි. එහෙත් ඒ ප්‍රශ්නය අදාල නොවෙයි. මන්දයත් එතුමා කුණු ආණ්ඩු හැදීමට තමා සූදානම් නැත.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව සහ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රාත්‍රියේ රැස්වූ අතර එම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයා කීවේ තමන්ය හැම විටම පිරිසිදු කම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවයි.

කලින් පැවති ආණ්ඩුව ය අපිරිසිදු ආණ්ඩුවක් නිසා එයින් පිටතට පැමිණි අතර ජනාධිපතිවරයා වර්තමානයේ සිටින තැන අපිරිසිදු නම් තමාට එතැනද සිටිය නොහැකි යැයි කීවේය. දැන් ගැටළුව වන්නේ තමන් සිටින තැන පිරිසුදුද අපිරිසිදුද යැයි ජනාධිපති තුමාට නිශ්චය කරගත නොහැකි වීම විය හැකිය.

තමා අලුතින් ආණ්ඩුවක් හදන්නේ නම් හදන්නේ ඉතා පිරිසිදු ආණ්ඩුවක් බවයි ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.