මොහාන් පීරිස් විවාදය

downloadparliment

විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා:  මොහාන් පීරිස් ඉවත් කිරීම නීති විරෝධීයි.‘පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ යෝජනාවක් අනුව තමයි ශිරාණි බණ්ඩාරනායක ඉවත් කළේ. කතානායක දුන් තීන්දුවක් අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකියි. නීතීඥ සංගමයේ කරන්නේ ලංකාවේ නීතිය කැලේ නීතිය කරන එකයි. මොහාන් පීරිස්ට කඩේ යන එක නොවෙයි අපි කරන්නේ.‘

ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල:‘මොහාන් පීරිස් ඉවත් කළේ ජනාධිපතිතුමයි. ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති. සමහරුන්ට ඕනෑ එතුමාට මඩ ගහන්න. ඒකයි මේ විවාදය ගෙනාවෙත්.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්:මොහාන් පීරිස් කියන තැනැත්තා මේ රටේ අගවිනිසුරුවරයෙක් නොවෙයි. ඔහු කවදාවත් අගවිනිසුරුවරයකු ලෙස පත් වුණේ නෑ.‘

ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස -‘ජනාධිපතිතුමා හා අගමැතිතුමා නීති විශාරදයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලයි මේ තීන්දුව ගත්තේ. ව්‍යවස්ථා විරෝධීව සිදු කර තිබුණු පත්වීමත් අවලංගු කළා. මෙය කළේ ජනාධිපතිතුමා. ශ්‍රීපවාන් මහත්මයා පත්කළේ ජනාධිපතිතුමා. ඔහු පත්වූ ආකාරය වැරදියි කියනවා නම් ඒ චෝදනා කරන්නේ ජනාධිපතිතුමාට. ජනාධිපතිතුමා තමයි ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති. නිකං හැංගිලා කියන්නේ නැතිව කෙළින් කියන්නකෝ. පුළුවන්නම් නැගිටලා කියන්නකෝ ශ්‍රීලනිපයේ සභාපති වරදක් කළේ කියා.‘

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.