යහපාලන සමයේ ලක්වාසීන් සතුටෙන්

w happy” සතුටු “දර්ශාකයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව එරට වඩා සතුටිනි.

ලන්ඩනයේ ආර්ථික විද්‍යා ශාස්ත්‍රාලය මගින් සම්පාදනය කරන දර්ශකයට අනුව ගිය වසරට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ස්ථාන 13ක් පෙරට පැමිණ සතුටු දර්ශකයේ 117වෙනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇත.

මෙම දර්ශකයට පදනම් වන නිර්ණායක අතරේ එක පුද්ගල ආදායම, ආයු අපේක්ෂාව සහ යහ පැවැත්ම වැනි සාධක රැසක් තෝරාගෙන ඇත.

මෙම දර්ශකයට අනුව ලොව සතුටෙන්ම සිටින ජනතාව ජීවත්වන්නේ ඩෙන්මාර්කයේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ අසල්වැසියන් කිහිප දෙනෙක් අපට වඩා සතුටින් ජීවත් වෙති.

ඒ පකිස්තානය (92) , භූතානය (84) , නේපාලය (107) සහ බංග්ලාදේශය (110) යයි.

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට වඩා එක දර්ශකයක් පිටුපසිනි.

ලොව වඩාත්ම අසතුටින් සිටින්නේ අප්‍රිකාවේ බුරුන්ඩි වාසීන්ය (157).

ලෝක සතුටු දර්ශකයට මෙතනින්.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.