යහ පාලන ජග වාසියක්

 

VOTERS

 

මැතිවරණ නිරීක්‍ෂණ කටයුතුවලට මෙන්ම මැතිවරණයෙන් පසු නවක මන්ත්‍රීවරුන් සහ මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා යුරෝපා සංගමය විසින් පැෆෙරල්,කැෆේ, සහ ට්‍රාන්ස්‌පේරන්සි ශ්‍රී ලංකා යන ආයතන තුනට යුරෝ මිලියන 1.2 ක්‌ (රුපියල් කෝටි දහඅටක්‌) පමණ ලබා දී ඇත.

මෙම මුදලින් යම් ප්‍රමාණයක්‌ මැතිවරණ නිරීක්‍ෂණ කටයුතුවලට යොදා ගැනීමටත්, ඉතිරිය ඡන්දය භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සහ මැතිවරණයට අදාළ පුවත් වාර්තා කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමටත් යොදා ගන්නා බව ට්‍රාන්ස්‌පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සඳහන් කළේය.

මැතිවරණ කොමසාරිස්‌වරයාගේ උපදෙස්‌ මත එකී වැඩසටහන් සිදුකරන බව ද ඉහත රුපියල් කෝටි දහඅට ආයතන තුනට බෙදී යන බවද ට්‍රාන්ස්‌පේරන්සි ආයතනය ප්‍රකාශ කළේය.

තම ආයතනයට ලැබෙන මුදලින් අවුරුදු එකහමාරක ව්‍යාපෘතියක්‌ ආරම්භ කරන බව ද පාර්ලිsමේන්තුවට පත්වන නවක මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කිරීම සහ ඡන්දදායකයන්ට සිය අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් එකී ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් බව ද ට්‍රාන්ස්‌පේරන්සි ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.