යළිත් බරවා නැත

Barawaශ්‍රී ලංකාව බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කළේය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආසියානු කලාප අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය පූනම් කෙත්‍රපාල් සිං විසින් බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අදාළ සහතිකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න වෙත අද භාර දුන්නාය.

මේ අනුව අග්නිදිග ආසියාතික කලාපයේ බරවා රෝගය තුරන් කළ දෙවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇත.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.