යාපනයේ දැනුම ගිනිගත් රාත්‍රියට 37 යි

jaffnaයාපනය පුස්තකාලයට ගිණි තබා විනාශ කොට ජූනි මස 01 දාට වසර 37 ක් පිරීම සැමරීමට යාපනය පුස්තකාල සංවර්ධන සභාව හා යාපනයේ තවත් ස්වෙච්ඡා සංවිධාන කීපයක් තීරණය කොට තිබේ. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට ගිණි තබා විනාශ කරණ ලද්දේ 1981 මැයි මස 31 දා මධ්‍යම රාත්‍රියේදීය.

මේ නිමිත්තෙන් විශේෂ දේශනයක් යාපනයේ විශ්ව විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වෙන අතර එදිනට ස්වේච්ඡා සංවිධාන කීපයක් හා පුද්ගලයින් කීප දෙනෙකු යාපනය පුස්තකාලයට අළුතින් පොත් තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීමටද නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.