යාපනය 35% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් නුවරඑළිය 70%

polls-300x176

 

මධ්‍යහන 12 වන විට සියයට 5ඔක් පමණ ඡන්දය දී තිබුණි.

අද පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීමේ මධ්‍යහන 12 වන විට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතයන් මෙසේය.

මෙම ප්‍රතිශතයන් ප්‍රාදේශීය  වාර්තාකරුවන් විසින් ලබා දී ඇත

ඒ අනුව යාපනය 35% ,නුවරඑළිය 70% , ත්‍රිකුණාමලය 50% , පොළොන්නරුව 62% , අනුරාධපුරය 30% ,මාතලේ 62% , ගම්පහ 56% , කළුතර 40% , කොළඹ 50% , කෑගල්ල 55% , කුරුණෑගල 50% , මහනුවර 60% , හම්බන්තොට 38% , මාතර 50% ක් වශයෙනි.

මේ අතර උතුරු පළාත නියෝජනය වන මන්නාරම 50% ක් මුලතිව් 59% ක් යාපනය 35% ක් සහ වව්නියාව 35% ලෙස වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.