යාපනේ අභිරහස් ලිං-විජය කලා මහේෂ්වරන්

නියෝජ්‍ය ඇමතිවරිය යාපනයේ වැසියන් සමඟ

යාපනයේ කලක පටන් වසා දමා ඇති ළිං  වල මිනී වල දමා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් සැක කරති.

මේ ලිං  ඉක්මනින් හාරා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරණ මෙන් වනිතා කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

දී නියෝජ්‍ය ඇමතිවරිය කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා සහ පොලිස්පතිවරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කොට ඇති බවයි.

යාපනයේ පළාත් කීපයක සංචාරය කළ අවස්ථාවේ දී වැසියන් පිරිසක් යාපනයේ තැනින් තැන වසා දමන ලද ළිං විශාල සංඛ්‍යාවක්  ඇයට පෙන්වා ඇත.

වක් අතුරුදහන් වීම් සිදුවී ඇති ස්ථාන  රාශියක ළිං වැඩි වශයෙන් වසා දමා තිබීම නිසා  සැක මතුවන බව යි නියෝජ්‍ය ඇමතිවරිය ප්‍රකාශ කළාය.

‘යුද සමයේ එම පළාත්වල පාබල සහ නාවික හමුදා මෙන් ම ඊ.පී.ඩී.පී.සංවිධානය ඇතුළු තවත් ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් රැසක්ම සිටි බවත්  වසා දමා ඇති සියලු ම ළිං යළි හාරා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළොත් ජනතාවගේත් තමන්ගේත්  සැකය දුරු වෙන බව  වනිතා කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්  කියා සිටින්නීය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.