යුධ අපරාධ චෝදනා ගැන කල් ගත්තා ඇති – ඇමරිකාව

Alice Pශ්‍රී ලංකාවේ යුධ අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විභාගකොට දඬුවම් පැමිණවීම සඳහා විශ්වසනීය යාන්ත්‍රණයක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ඇමරිකාව නැවතත් අවධාරණය කර සිටී. දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් ඇලිස් පී. වෙල්ස් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 2018 වසර සඳහා දකුණු ආසියාව වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල් පිළිබඳව විදෙස් කමිටුව හමුවේ කරුණු දක්වමිනි.

යුධ වින්දිතයින්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ පොරොන්දු වූ ප්‍රකාරව ගන්නා නිශ්චිත පියවර සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ හවුලේ කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කළ ලේකම්වරිය විසින් නිශ්චිත පියවර ලැයිස්තුවක් ද විදේශ කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
ඒ අනුව පළාත් සභා වලට වැඩි පරිපාලන බලතල ලැබෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක්, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනුවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල සාධාරණ වෙනත් නීතියක්, හමුදාව විසින් අයත් කරගෙන සිටින සිවිල් වැසියන්ගේ ඉඩම් යළි භාර දීම, අතුරුදන් වූවන් සඳහා කාර්යාලය පිහිටුවීම, සත්‍ය සහ සංහිඳියා කොමිසම, වන්දි කාර්යාලයක් සහ යුධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විභාගකොට දඬුවම් පැමිණවීම සඳහා විශ්වසනීය යාන්ත්‍රණයක් එම නිශ්චිත පියවර වලට අයිති වේ.

2015 දී ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ පොරොන්දු වී ඇත්තේ විදෙස් විනිසුරුවරුන්ගේ සහාය ලබන අධිකරණයක් යුධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාපිත කිරීමටය. ඒ සඳහා තවත් වසර දෙකක් කල් ලබා දීමට 2017 මාර්තු මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ දී එකඟ වී තිබිණි. කෙසේ වෙතත් දැනට රජය ප්‍රකාශ කරමින් සිටින්නේ තමන් විදෙස් විනිසුරුවන් ගෙන්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවකි.

ඇලිස් පී. වෙල්ස් මේ මස මුල දී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නිරත වූ අතර එහිදී ජනපති, අගමැති, විපක්ෂ නායක වැනි දේශපාලනඥයින් සහ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයින් ද හමුවූවා ය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියා ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන් එම අවස්ථාවේදී ඇය විසින් අවධාරණය කර තිබිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.