යූ.එන් ගිය යූ.එන්.පී මන්ත්‍රීවරු ගැන වාර්තාවක් දෙන්න… අගමැති කියයි…

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ මහ සමුළුවේ 71 වෙනි සැසිවාරය නිමිති කරගෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සංචාරය කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛනයක් දෙන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සභානායක කාර්යාලය වෙත නියෝග කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ඉහත ලේඛනය සභානයක කාර්යාලය විසින් සකස් කර ලබාදීමට නියිමිතය. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පැවැත්වෙන සතියකදි එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ 71 වෙනි මහ මණ්ඩල රැස්වීම වෙනුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාවක්ද භාර දෙන ලෙස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයටද මේ වන විට දැනුම් දී තිබේ.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සංචාරයේ යෙදුනු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් නිසි අවසරය ගත් ආකාරය ගැන ද සභානායක කාර්යාලය ලබා දෙන වාර්තාවේ කරුණු ඇතුළත් කිරිමටද නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!