රංජන්ට නීතිවේදීන්ගෙන් තොප්පියක්…..

ranjanනියෝජ්‍ය ඇමති රංජන් රාමනායක නීතිවේදීන් සහ විනිසුරුවරුන් රට විනාශ කරන දුෂිතයින් පිරිසක් බවට කළායැයි කියන ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් අධිකරණයට අපහාසයක් සිදුවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥය සංගමය පවසයි.

මේ දුෂිතයින් කවුරුන්දැයි හෙළිදරව් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥය සංගමයේ සභාපති යු. ආර්. ද සිල්වා කියා සිටී. මේ හෙළිදරව්ව දින 41ක් තුළ සිදු කළේ නැති නම් තමන් නීතිමය පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥය සංගමය නියෝජ්‍ය ඇමති රංජන් රාමනායක වෙත දන්වා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.