රංජන් ගෙන් අල්ලස් පැමිණිලි වරුසාවක්

මැති ඇමැතිවරු 200කට රන්ජන්ගෙන් අල්ලස් පැමිණිලි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යටතේ කටයුතු කළ අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, මුල්‍ය සහ ආයතන ප‍්‍රධානීන්ට එරෙහිව මෙම පැමිණිලි කර ඇත.

රිවිරRanjanR_360px_12_12_22

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.