රංජන් ගේ පෙන්වා අභියෝගයක් කරයි

download (69)

හොරු ඉන්නවානම් මට කියන්න යැයි රංජන් රාමනායක  කියා සිටීයේ තමන් හරහට යන කකුළුවෙක් නොවන බව කියා පාමිනි.තමන්ගේ කුඩා නිවස ඔහු රටටම පෙන්වා  සිටියේය.

ඔහු තම නිවස ලෝකයට පෙන්වූ ආකාරයට තවත් දේශපාලකයින් කී  දෙනෙකුට තමන් ගේ නිවස පෙන්විය හැකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි.

ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරයාට කියා සිටීයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් වහාම ප්‍රකාශයට පත් කල යුතු බවයි.

 

 

 

[vsw id=”/ExCCabuIYBw” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.