රන්ජන් රවීට යන්න කියයි

Ranjan Ramanayakeමිලියන 169ක නිවසක් ගත් රවී කරුණානායකට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් එන ලකුණු පහල වී ඇත. රන්ජන් රාමනායක කියන්නේ මුදල් ඇමතිව සිටි රවීට එල්ල වූ චෝදනා මට ආවා නම් මම ඉල්ලා අස්වන බවයි. යහපාලන ආණ්ඩුවේ හොරු ඉන්නවා කිව්වෙ මම. එතකොට රනිල් මහත්තයා මට යන්න කිව්වා. දැන් ආණ්ඩුවෙන් යන්න ඕන කවුද කියලා පැහැදිලියි. මම බලන් ඉන්නවා ආණ්ඩුවෙන් හොරු යයි කියලා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.