රංජන් රාමනායක ඇතුළු හයකට කැබිනට් , රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරම්

88d47_L

ඒ අනුව අබ්දුල් හලීම් මොහොමඩ් හසීම්, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්‍යවරයා ලෙස කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දී ඇත.

මෙහොමඩ් තම්බි හසන් අලි සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ද, රංජන් රාමනායක මහතා සාමජ සේවා සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේද දිවුරුම් දී තිබේ.

වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබේ. අමීර් අලි සහබ්දීන් නිවාස හා සමෘද්ධි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ත් ෂරීෆ් තවුෆික් මහතා අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ත් දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසී ය.

අද පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ මෙම දිවුරුම්දීම් සිදු වූ අතර එම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද සහභාගී වූහ.

මේ සමග නව රජයේ කැබිනට් ඇමතිධුර 28ක්, රාජ්‍ය ඇමතිධුර 11ක්, නියෝජ්‍ය ඇමතිධුර සංඛ්‍යාව 10ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.