රජයට කෝටි 1800ක්‌ පාඩු වන වාහන බදු සහන යෝජනාවක්‌ ප්‍රබල ඇමැතිවරයකුගෙන් කැබිනට්‌ හමුවට……….

ministerරථ වාහන 2250 කට අදාළව වාහන කොටස්‌ ආනයනය කිරීම සඳහා බදු සහන පිරිනැමීමට අදාළ යෝජනාවක්‌ රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයකු විසින් අමාත්‍ය මණ්‌ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවත් එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක වුවහොත් රජයට රු. කෝටි 1800 ක පමණ අතිවිශාල අලාභයක්‌ සිදුවනු ඇති බවත් රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචිමාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

අදාළ ඇමැතිවරයා විසින් දැනටමත් එම යෝජනාව ඇමැති මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට සකස්‌ කර ඇති බවත්, බොහෝ දුරට එය අද (31 දා) කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බවත් එම ආරංචිමාර්ග කියයි.

මෙසේ එකලස්‌ කෙරෙන එක්‌ වාහනයකට අදාළ උපාංග වෙනුවෙන් සියයට 70 ක පමණ බදු සහනයක්‌ ලබාදීමට මෙමගින් යෝජනා කෙරෙනු ඇති බවත් අදාළ ආයතනය ආනයනය කරනු ලබන ඉහළ පෙළේ වාහනවලට අදාළ උපාංග මේ බදු සහනය යටතේ ගෙන්වුවහොත් එක්‌ වාහනයකින් පමණක්‌ රජයට රු. ලක්‍ෂ 80 ක පමණ අලාභයක්‌ සිදුවීමට ඉඩ ඇති බවත් එම ආරංචිමාර්ග කියයි.

මෙමගින් රජයට විශාල බදු අලාභයක්‌ සිදුවන බවත් මේ හරහා විශාල මූල්‍ය වංචාවක්‌ සිදු කිරීමේ උත්සාහයක්‌ ඇති බව පැහැදිලිවම පෙනෙන බවත් පැවසේ.

මෙය රටට හිතකර ආයෝජනයක්‌ බවත් මෙමගින් රැකියා අවස්‌ථා රැසක්‌ ලැබෙන බවත් පවසමින් මේ අතිවිශාල බදු සහනය ලබාදීමට යෝජනා කෙරෙනු ඇති බවද එම ආරංචිමාර්ගවලින් තවදුරටත්  වාර්තාවේ.

(දිවයින)

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.