රජයේ රෝහල් වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිගයක්

දිවයින පුරා රජයේ රෝහල් වල වකුගඩු රේගීන්, හදවත් රෝගීන් හා පිළිකා රෝගීන් සදහා භාවිතා වන ඖෂධ ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය මෟෂධ වර්ග රාශියක හිගයක් පවතී.එමෙන්ම රෝහල් වල අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ මෙවලම් හිගයක් ද පවතින බව සෞඛ්‍ය ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.
එම නිසා රෝහල් නිළධාරීන් එම උපකරණ හා ඖෂධ රෝගීන් ලවා ගෙන්වා ගැනීමට ද පෙළඹෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.