රජයේ වෛද්‍යවරු පොලිස් රෝහල වර්ජනය කරන්න හදයි…

Doctor with stethoscopeපොලිස් රෝහලෙන් සියලුම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඉවත්කරගැනීමට බලපෑම් කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය  පවසයි.

ඔවුන් එසේ පවසන්නේ පොලිස් රෝහලෙන් නිකුත් වූ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් හේතුවෙනි. මේ චක්‍රෙල්ඛයට අනුව උසස් පොලිස් නිලධාරීන්ට විශේෂ සැලකිලි දැක්වීමටත්, ඔවුන්ට සර් ලෙස ආමන්ත්‍රණය කිරීමටත් වෛද්‍යවරුන් වෙත එම චක්‍රලේඛයෙන් නිර්දේශ කර ඇති නිසා බව කියැවේ.

නිල ධූරාවලියක් සහිත ආයතනයක විනය පටිපාටිය නිර්මාණය කර ගැනීම සදහා එවැනි ක්‍රමවේද සුදුසු නමුත් සිවිල් වෘත්තිකයන් පොලිස් හෝ හමුදා විනයකින් හිකමවීමට යෑම අනවශ්‍ය බව ඔවුහු පවසති.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.