රටේ කුඩු පැතිරෙන හැටි-අනුර කුමාර දිසානායක

akumma

පිය පුතු කුඩු කොහොමද බඩු- රටේ කුඩු පැතිරෙන  හැටි

පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා ගේ  නිවස වැටලු විට ජනාධිපතිවරයා එහි ගියේ ඇයි?

 

 

 

[vsw id=”/AYu_xuKYGsg” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.