රණතුංග පවුල් සමාගම තව ඉදිරියට! – නිශාන්ත රණතුංග ක්‍රිකට් සභාපති ධුරය ඉල්ලයි.

nishantha ranaශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ධූරයට තර‍ග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු ලේකම් නිශාන්ත රණතුංග මහතා නාමයෝජනා භාරදී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.