රත්නපුරේ පවුල් දෙදාකට වැඩි පිරිසක් නිවාසවලින් ඉවත් වේ

flood-1පවතින අයහපත් කාලගුණයෙන් රුවන්පුරේ පවුල් දෙදාකට අධික සංඛ්‍යාවක් අවතැන් වී ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ අතර පවුල් 1122ක් කුරුවිට ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පමණක් අවතැන්ව ඇත. කිරිඇල්ල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨසයේ පවුල් 322කි. ඇලපාත ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අවතැන් වූ පවුල් ගණන 358කි. නිවිතිගල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 93ක් අවතැන්ව ඇත. ඇහැලියගොඩ ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පවුල් 5 ක් අවතැන්ව සිටී.

මේ අතර මිලිමීටර් 150 ක පමණ වර්ෂාපතනයක් ලැබීමට ඉඩ ඇත. එබැවින් අයගම, කොලොන්න, නිවිතිගල, කලවාන, කිරිඇල්ල, පැල්මඩුල්ල සහ කහවත්ත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවදානයෙන් සිටින්නැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

මේ අතර පසුගිය පැය 48 තුල අයහපත් කාලගුණික තත්වය නිසා පුද්ගලයන් 5 ක් මරුමුවට පත්ව තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.