රනිල්ට සජිත් සහ රාජිත ගෙන් මුක්කු අවැසිය – බාහු

wickramabahuජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර පවතින දේශපාලන ගනුදෙනුව බිඳ වැටීම නියත හෙයින් වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න අධයක්ෂ මණ්ඩලයක් යෝජනා කරයි. මේ ත්‍රිපුද්ගල නායකත්වය සම අයිතියකින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. රාජිත මුක්කුවට ගන්නේ කට සැර නිසාය-සජිත් බිම් මට්ටමේ වැඩ කරන නිසාය.

“රනිල් ලිබරල් වාදී නායකයකු ලෙස වැඩ කළත් ඔහුට තමන්ගේ මතවාදය සහ තමන් සමග එකට වැඩ කරන ක්‍රියාකාරී දේශපාලන නායකයන්, පහල මට්ටමේ අයත් එක්ක දේශපාලන ගනුදෙනුවක් හරියාකාරව ගෙනියන්න බැරි කෙනෙක්” යැයි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න චෝදනා කරයි.

එසේ නම් රනිල් මුක්කු ගසා තබා ගන්නේ කුමකටද යන ප්‍රශ්නය මතුවේ. ඒ හේතුවෙන් එම කටයුතු සදහා හැකියාව තිබෙන පක්ෂයේ ප්‍රධාන පිරිස් අතරින් කිහිපදෙනකු සිටින බවත් ඔවුහු අගමැතිවරයා සමග ‘සම්මාදම්’ විය යුතු බවත් නව සම සමාජ නායනකයා යෝජනා කරයි.

මෙවැනි සම්මාදම් ආණ්ඩුවක් ජනතාව පිළිගනීද යන ප්‍රශ්නය බාහුට අමතක වී ඇති සැටියකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.