රනිල් අවමන් කරන්නේ ණයට හිරවෙලා-මහින්ද

road

මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ රු. බිලියන 28 ක්‌ මා විසින් හෙළිකොප්ටර්වල ගමන් කිරීමටත් දන්සල් පැවැත්වීමටත් යොදා ගත්තා විය හැකි බවට අගමැතිවරයා එල්ල කරන චෝදනාව තම ආණ්‌ඩුව මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් ක්‌ෂේත්‍රයේ ලැබූ ජයග්‍රහණ අවමානයට පත්කිරීමේ උත්සාහයක්‌ යෑයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.

මා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා හැටියට ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ව්‍යාපෘති 28 ක්‌ සඳහා රුපියල් බිලියන 55 ක ණයක්‌ ලබාගෙන තිබුණු අතර මෙයින් රුපියල් බිලියන 28 කට සිදුවූ දෙයක්‌ සොයා ගැනීමට නොහැකි බවත් එම මුදල මා විසින් හෙළිකොප්ටර්වල ගමන් කිරීමටත් දන්සල් පැවැත්වීමටත් යොදාගත්තා විය හැකි බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා චෝදනා කර සිටියේය. මෙය ආණ්‌ඩුව පැත්තෙන් මට එරෙහිව දිගටම පවත්වාගෙන යන අවලාද ව්‍යාපාරයේම තවත් කොටසක්‌ වන අතර මාගේ ආණ්‌ඩුව මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් ක්‌ෂේත්‍රයේ ලැබූ ජයග්‍රහණ අවමානයට පත් කිරීමේ උත්සාහයක්‌ද වේ. මේ යටතේ පැවැති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති 28 ක්‌ සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 55 ක දිගුකාලීන ණයක්‌ ලබාගත් බව සත්‍යයකි.

නමුත් අගමැතිවරයා සඳහන් කරන රුපියල් බිලියන 28 එකී රුපියල් බිලියන 55 ක දිගුකාලීන ණය පහසුකමේ කොටසක්‌ නොවේ. එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවත් අතර සාකච්ඡා කරගන්නා ලද වෙනම කෙටිකාලීන ණයකි. මෙකී බිලියන 28 ක කෙටිකාලීන ණය උපයෝගී කර ගන්නා ලද්දේ ජපානයේ ජයිකා ආයතනය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි විදේශීය ආයතන විසින් මුදල් ප්‍රතිපාදන සපයන මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල දේශීය කොටස ගෙවීමටත් පවතින මහාමාර්ගවල නඩත්තු කටයුතු වැනි කාරණා සඳහාය. මෙම කෙටිකාලීන ණය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලබා දෙන මෙන් ද එකී මුදල 2015 අයවැයෙන් පියවීමට පියවර ගන්නා බවද කියමින් මහා භාණ්‌ඩාගාරය විසින් ජාතික ඉතිsරිකිරීමේ බැංකුවට ලිතව දන්වා තිබුණි. සියලුම මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉංජිනේරුවන් හා ටෙන්ඩර් කමිටු විසින් තක්‌සේරුවකට ලක්‌ කරන අතර ගෙවීම් සිදු කරන්නේ වැඩ කෙරෙන ප්‍රමාණය අනුවය.

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ලබාගත් ණය පහසුකම්වලින් මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කර ඇති වැඩ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවටද විමර්ශනය කර බැලිය හැක. මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති 28 ක්‌ සඳහා ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ඊට කලින් ලබාගත් රුපියල් බිලියන 55 ක දිගුකාලීන ණය පහසුකම යටතට වැටෙන ව්‍යාපෘතිවලින් ඇතැම් ඒවා තවමත් සම්පූර්ණ කර නැති අතර එකී මුළු මුදලද සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිත වී නැත. මෙතැන ඇත්තේ එක ණයක්‌ නොව දෙකක්‌ බව සැලකිය යුතුය. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළ රුපියල් බිලියන 28 ක කෙටිකාලීන ණය මුදල මුළුමනින්ම පියවීමට මගේ අවසන් අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන සපයා තිබුණු අතර එයට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ද ලැබුණි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැන් මේ රු. බිලියන 28 මුදල ගැන විවිධ කතා ගොතමින් සිටින්නේ, මම 2015 අයවැයෙන් මෙම ණය සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීමට වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන ඔහුගේ ආණ්‌ඩුව විසින් අවභාවිතයට ලක්‌කොට ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට ගෙවීමට නියමිත මුදල පියවීමට නොහැකිව හිරවී සිටින නිසා විය හැක.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.