රනිල් ගෙන් මහා නා හිමිවරුන්ට පොරොන්දුවක්

Ranil Wickramasingheනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුවේ සභාපතිධූරයේ තමන් සිටින තාක් කල් බෞද්ධාගමට ප්‍රමුඛතාවය හිමිවන 09 වන ව්‍යවස්ථාව ඉවත් කරන්නේ නැතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (06) ප්‍රකාශ කළේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව ජුනි 28 දා පැවැත් වූ සම්මන්ත්‍රණයේදි බෙදන ලද වාර්තාවක බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය නව ව්‍යවස්ථාවෙන් අහිමි කරනා බවට සඳහන්ව ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කිරිමත් සමඟ ඇති වූ උණුසුම් විවාදයේදි අගමැතිවරයා මේ බව කීවේය.

එලෙස වාර්තාවක් මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සකස් කර නැති අවස්ථාවක එවැනි වාර්තාවක් බෙදා ඇති නම් එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ක්‍රියාවක් බවත් ඒ ගැන රජය ප්‍රකාශයක් කළ යුතු බවත් පැවසිය. මේ අවස්ථාවේදිම පාර්ලිමේන්තුවේ හතරවෙනි මහලට ගිය අගමැතිවරයා එදින සම්මන්ත්‍රණයට ඉදිරිපත් කළ ලේඛන දෙකක් සහ කමිටු හයක වාර්තාද සභාවට ඉදිරිපත් කළේය.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – බි.එම්.අයි.සි.එච් එකේ තිබුණ සම්මන්ත්‍රණයේදි අගමැති ගියාට පස්සේ මේ ලේඛනය බෙදලා තියෙනවා. මේ ගැන එහි පැවැති සැසිවාරවලදි සාකච්ඡා කරලත් තියෙනවා.

අගමැති – ස්ථාවර නියෝග අනුව මෙහෙයුම් කමිටුවට පමණයි ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වාර්තා දෙන්න පුළුවන්කම් තියෙන්නේ. නමුත් කමිටුව එවැනි වාර්තාවක් දාලා නැහැ.

මේ අතර නැවත විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කෑ කෝ ගසන්නට වූහ.

සභානායක ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා – අගමැති පිළිතුරක් දුන්නා අවසන් ලියවිල්ලක් ව්‍යවස්ථාව ගැන හදලා නැහැ. දකුණු අප්‍රිකාවේ නඩුකාරයෙක් ඇවිල්ලා දේශනයක් තියලා ගියා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියන්නේ බොරු…. එහෙම වාර්තාවක් බෙදලා නැහැ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉන්නවා. එතනදි ලැබුණු වාර්තාවක් තමයි මේ කියන්නේ.

අගමැති – මම මෙහෙයුම් කමිටු කාර්යාලයට ගිහින් මේ ගැන සොයා බැලූවා. ඔවුන් වාර්තා 2 ක් බෙදලා තියෙනවා. ඒ අතර ඔය වාර්තාව නැහැ. ඊට අමතරව යමක් බෙදුවා කියනවා නම් මට දෙන්න මම සොයලා බලන්න නම්. එදා බෙදපු වාර්තා මම සභාගත කරනවා.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – අගමැතිතුමා කළබල විය යුතු නැහැ. මම වාර්තාව දෙන්නම්. ඒක බෙදලා තියෙනවා.

අගමැති – මම හෙයලා බලන්නනම්. මම සභාපතිධූරයේ ඉන්නකම් බුද්ධාගමට හිමි ප්‍රමුඛතාවය නැති කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් සියම් නිකායේ මල්වතු පාර්ශවය කඩනවා කියලා තර්ජනය කරන කොට කී දෙනෙක් කතා කළාද

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.