රනිල් ගේ නව දස පොරොන්දු

ranil_wickramasinghe_1071005

වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග වල තර්ජනයෙන්  අනතුරුව  අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පර්ලිමේන්තුව හමුවේ දුන් පොරොන්දු

1. විශ්‍රාම වැටුප කිසිසේත් අහෝසි නොවේ. වත්මන් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප එලෙසම ක්‍රියාත්මක වේ. වෙනස් වන්නේ 2016 වසරේ රාජ්‍ය සේවයට එක් වන අයගේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදයයි. වෙනස් වන්නේ ක්‍රමවේදය පමණයි ඔවුන්ටත් විශ්‍රාම වැටුපක් හිමිවේ.

2. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන විශ්‍රාමික වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් අනාගතයේදි විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා දීමට නොහැකි වනු ඇත. ආයු කාලය ඉහළයාම හා වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යාම නිසා රටට දරා ගැනීමට නොහැකි ආකරයට විශ්‍රාම වැටුප් වියදම ඉහළ යමින් පවති. අරමුදල් රහිත ක්‍රමයක් වෙනුවට අරමුදල් සහිත ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමයි අපේ උත්සාහය.

3. රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැඩි කළ රුපියල් 10,000 දීමනාව අවස්ථා 3 කදී මුලික වැටුපට එකතු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව රුපියල් 2,000ක් ලබන වසරේ ආරම්භයේදී.

4. විශ්‍රාම වැටුප සකස් කරන්නේ රුපියල් 10,000 දීමනාවද සමගයි, 2016 ජනවාරියේ සිට විශ්‍රාම ගන්නා සියල්ලන්ට අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ.

5. වාහන දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 5,000 වෙනුවට රුපියල් 1,500 අන්තර්කාලින ගාස්තුවක්

6. වාහන අදායම් බලපත්‍ර ගාස්තු වැඩි කිරීම 25% සිට 15%දක්වා අඩු කෙරේ.

7. රුපියක් 15,000 දක්වා ඉහළ දැමු වාහන කල්බදු තක්සේරු ගාස්තුව රුපියල් 5,000 දක්වා අඩු කෙරේ. ත්‍රිවිල් සහ යතුරු පැදි සදහා රුපියල් 3,000.

8. බැංකුවලින් රුපියල් මිලියනයකට වඩා මුදල් ගැනීමේදී අයකරන 2% බද්ද ගැන මහ බැංකුවෙන් වාර්තාවක් කැඳවා තිබේ. ඒ අනුව අවශ්‍ය සංශෝධන සිදුකරනු ලැබේ. ඉතිරි කිරීම් දිරිගන්වනවා මිස අධෛර්යමත් නොකෙරේ.

9. පුද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ රුපියල් 2500 වැටුප් වැඩිවීමට අදාළ නීති රීති පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එනු ලැබේ.

10. පුද්ගලික අංශයේ අනියම් සේවකයන් ස්ථිර කිරීමේ කාලය දින 180 සිට දින 360 දක්වා දීර්ඝ කිරීම ගැන කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත. ඒ නීති සම්මත කරගන්නේ වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡාවෙන් පසුවයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.