රනිල් පළාත් පාලනේ වාසිය උරගා බලයි

RANILW2

 

 

 

නගර සභා, මහ නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුළු සියලුම පළාත් පාලන ආයතන මේ මස 15 වැනිදා විසුරුවා හැරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මේ අනුව මහ නගර සභා 23ක්, නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 271ක් විසුරුවා හරිනු ලැබේ.

නගර සභා, මහ නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුළු සියලුම පළාත් පාලන ආයතන මේ මස 15 වැනිදා විසුරුවා හැරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මේ අනුව මහ නගර සභා 23ක්, නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 271ක් විසුරුවා හරිනු ලැබේ.

පළාත් පාලන ආයතන 335ක් වෙනුවෙන් නාමයෝජනා කැඳවීමටත් මහ මැතිවරණයට පෙර පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමටත් රජය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

මේ මගින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක වාතාවරණයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇත.
ඉකුත් මාර්තු 19 වැනි දින විසුරුවා හැරීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය මසකින් දීර්ඝ කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලනිපයේ මහලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන සහ ජාතික සංවිධායක සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් යන මහත්වරුන් විසින් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා නොහරින්නැයි ජනාධිපතිවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුවය.

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය වසරකින් දීර්ඝ කිරීමට යන බවට මීට පෙර විවිධ වාර්තා පළ විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.