රනිල් සලාම් සර් කියයිද?

maithripala&ranilලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ සහයෝගය ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයට ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරමින් සිටී. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ සහයෝගය ලබාගැනීම සඳහා අරුමුගම් තොන්ඩමන් කැබිනට් මණ්ඩලයට එක කර ගැනීමට ඉඩ ඈත.

මේ අතර වාරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා යන දෙදෙනාම හෙට ජාතිය ඇමතීමට නියමිතය. දැන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ අභිමතය භාවිතා කොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යෝජිත අපේක්ෂකයා අගමැති ලෙස පත් කළ හැකිය.

හරි වැරැද්ද කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා සේ කළහොත් රනිල් වික්‍රමසිංහට කලහැකි දෙයක් නොමැත. මන්ද යත් රනිල් අගමැති තනතුරට පත් වුනේ ඔහුට බහුතර කැමැත්තක් නැති අවස්ථාවකදීය. එහෙයින් දැන් ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නැති බව ජනධිපතිවරයා පැවසුවහොත් සලාම් සර් කියනවා හැරෙන්නට වෙනත් යමක් කියන්නට තිබේද යන්න ප්‍රශ්නයකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.