රාජකාරි වෙලාවේ උඩුකය නිරුවත් ඡායාරූපයක් ගත් රූමත් පොලිසි නිළධාරිනිය

644රූමත් පොලිස් නිලධාරිනියක් විසින් ඇයගේ නිල රථයේදී උඩුකය නිරුවත්  ඡායාරූපයක් ලබාගෙන එම  ඡායාරූපය ඇයගේම facebook ගිණුමේ පල කිරීම නිසා මෙක්සිකානු පොලිසිය ඇයව සේවයෙන් පහ කර ඇත.

නිඩියා නම් වන මෙම රූමත් පොලිස් නිළධාරිනිය මෙලෙස ඡායාරූපය ගෙන ඇත්තේ රාජකාරි වෙලාවේ වන අතර පසුව එය facebook ගිණුමේ පල කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිචාර රැසක් ද ලැබී ඇත.

ඉන් පසුව කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් හෙළි වේ ඇත්තේ මෙම ඡායාරූපය ගෙන ඇත්තේ නිඩියා නම් වූ රූමත් පොලිස් නිළධාරිනිය නොව එම ස්ථානයේ සිටි වෙනත් අයෙක් බවයි.

ඇය විවාහක වන අතර දූවරුන් දෙදෙනෙක් ද සිටී.

facebook ගිණුමේ ඡායාරූප පලවීම සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලා ඇති නමුත් ඇයගේ සේවය ලබා නොගෙන නිඩියාව මෙක්සිකානු පොලිසියෙන් ඉවත් කිරීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.

nidi

nidia nidiaa

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.