රුපියල අවප්‍රමාණ වුනෙත් රාජපක්ෂලා නිසාලු

‘ රුපියල අවප්‍රමාණය වළක්වා ගන්න විශාල වශයෙන් සංචිත මුදා හරින්න තිබුණා. එහෙත් අප එය යෙදවීම සීමා සහිතව කළේ. මේ මුදල් තියාගන්න ඕන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තියලා ගිය ණය ගෙවන්න’ යනුවෙන් මංගල සමරවීර මහතා අද (26) ජනමාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවසුවේය.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේ ලංකාව මේ වසරේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1.9 ක් ණය ගෙවන්න ඇති බවත් ලබන වසරේ දී රුපියල් ට්‍රිලියන 4 ක ණයක් ගෙවීමට ඇති බවත්ය.

‘රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් යම් යම් අපහසුතාවන් ඇති වෙනවා.එහෙත් මෙයින් වාසි ලබන අයත් ඉන්නවා. විදේශ රටවල තම දහඩිය මහන්සියෙන් හම්බ කරන අයට තමන්ට ගෙදරට එවන මුදල වැඩි වෙනවා.පිටරට බදු යවන යට විශාල ආදායමක් ලබෙනවා. මේ තුළින් ලංකාව අපනයනය මුල් කරගත් ආර්ථිකයක් කර යෑමට විශාල ශක්තියක් තල්ලුවක් ලැබෙනවා. මෙය බලපාන්නේ පිටරටින් එන භාණ්ඩවලටයි ‘ යනුවෙන් අමාත්‍යවරයා එහිදී තවදුරටත් පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.