රාජපක්ෂලාගේ කෘතිම දූපත දෙන්නැත්නම් චීන සමාගමෙන් ලංකාවට සල්ලි දෙන්න නෑ

හම්බන්තොට වරාය සඳහා චීනයෙන් ලබා දිය යුතු අවසාන ණය වාරිකය වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 585 ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඒ ගිවිසුම්ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් චීන සමාගමට ලබා දි යුතු හම්බන්තොට ආසන්නයේ පිහිටි විනෝද කටයුතු සඳහා ඉදිකර ඇති කෘතිම දූපත ලබා දීමට ඇති ප්‍රමාදය හේතුවෙනි.

හම්බන්තොට වරායේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා චීන සමාගමට ලබා දී ඇති කොන්ත්‍රාත්තුව නැවත ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වේ. එමගින් බදු අඩුකිරීමට හෝ ඉවත් කිරීම සාකච්ඡා කිරීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුණයි.

වාර්තා පෙන්වා දෙන ආකාරයට මෙම මුදල් China Merchants Port Holdings Company (CMPort) සමාගම විසින් මුදා හැරීමට නියමිතව ඇත්තේ ජූනි දෙවන සතියේය. රජය බදුප්‍රකාර එකගතා කැඩුවහොත් එම ගෙවීම ප්‍රමාද වේ. 2017 ජූලි මස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් 99 බදු පදනම මත මෙම බිම් පෙදෙස චීන සමාගමට ලබා දුන්නේ ඩොලර් බිලියන 1.1කටයි.

පළමු අදියරයේදී 2017 දෙසැම්බර් මස මහ බැංකුව මගින් පාලනය වන රජයේ ඩොලර් ගිනුමට ඩොලර් මිලියන 292.1 ක් බැර කර අතර දෙවන අදියරයේදී ඩොලර් මිලියන 97 ක් 2018 ජනවාරි මස තැන්පත් කලේය.

රාජපක්ෂ රජය යටතේ වරාය අධිකාරිය විසින් ඩොලර් මිලියන 500ක වියදමින් හෙක්ටයාර් 110 ක් වූ මෙම කෘතිම විනෝද දූපත ඉදිකලේය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට මුදල් අයෝජනය කරනු ලැබවේ China Harbour Engineering සමාගම විසින් China Exim බැංකුව හරහාය.

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මෙම කෘතිම දූපත China Merchants Port Holdings සමාගමට ලබා දීම හා ලබාදෙන බදු සහන පිළිබඳව වන ගැසට් නිවේදනය තවමත් නිකුත් කර නැත්තේ එහි සමහර පරිපාලන ගැටළු විසදී නොමැති නිසාවෙනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.