රාජපක්ෂවරු තුන්දෙනෙක් හම්බන්තොටින්

 

 

 

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට තරග කිරීමට රාජපක්ෂ පවුලේ තිදෙනෙකු එක්ව සිටින අතර එම පුද්ගලයන් වන්නේ චමල් රාජපක්ෂ, නිරූපමා රාජපක්ෂ හා නාමල් රාජපක්ෂ යි.

එමෙන්ම හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු ද මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටින අතර පළාත් සභා මන්ත්‍රී අජිත් රාපක්ෂ මහතාද පාර්ලිමේන්තුවට තරග කරයි. නමුත් ඔහු රාජපක්ෂ පවුලේ කිසිවෙකු නොවන බව වාර්තා වේ.

හම්බන්තොට එජනිස ලැයිස්තුව මෙසේ දැක්වේ.

  1. චමල් ජයන්ත රාජපක්ෂ
  2. මහින්ද අමරවීර
  3. නාමල් රාජපක්ෂ
  4. නිරූපමා දීපිකා රාජපක්ෂ
  5. වේහැල්ල කංකානම්ගේ ඉන්දික ජමේන්ද්‍ර
  6. දෙනගම විතාරණගේ චානක දිනුෂාන්
  7. අජිත් නිශාන්ත රාජපක්ෂ
  8. හර්ෂ උදයකුමාර ජයවීර
  9. එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු
  10. අලුත් දුරගේ හේමසිරි නිශ්සංක රණදේව

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.