රාජ්‍ය ආයතන 22 ප්‍රධානීන් කෝප් කමිටුව අභියසට…………

copeරාජ්‍ය ආයතන 22 ක ප්‍රධානින් ලබන වසරේ පළමු කාර්තුව වෙනුවෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) හමුවට කැදවිමට තිරණය කර ඇත.

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 21 දා පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදි රැස්වු කෝප් කමිටුව විසින් මෙම තිරණය ගෙන තිබේ.
එම තිරණය ප්‍රකාරව ලබන ජනවාරි මාසයේදි, පෙබරවාරි මාසයේදි හා මාර්තු මාසයේදි ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, ආයුර්වේද සංස්ථාව ඇතුළු ආයතන 22 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවිමට නියමිතවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!