රාජ්‍ය මාධ්‍ය සදාචාරය කෙලෙසුවා- ජනපති

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

තමන්ට නින්දා අපහාස කිරීම  දරාගත හැකි නමුත්  රාජ්‍ය මාධ්‍ය නින්දා අපහාස කිරීම අනුමත කල නොහැකි බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියා සිටියේය.

 

 

[vsw id=”/XhEQJ8tEQrI” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.