රාජ්‍ය වත්කම් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පත් කෙරේ

president1

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ, ජනාධිපතිවරයා එහි සාමාජික සාමාජිකාවන්ට අද පත්වීම් ලිපි ලබා දුන් බව ය.

එහ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට සාමාජික සාමාජිකාවන් 13 දෙනෙක් ඇතුළත් වෙති.

බිම්බා තිලකරත්න, එච්.එම්.එල්.ටී. මුදලිගේ, එම්. අමරතුංග, සී.ඒ.එච්.එම්. විජේරත්න, ඒ.කේ.ඩී.ඩී.ඩී. අරන්දර, එල්.එස්. පතිනායක, දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ, කල්‍යාණි දහනායක එලෙස පත් කළ සාමාජිකාවෝ වෙති.

ඊට අමතරව ජගත් පී. විජේවීර, ඩී.පී.එන්. ජයවර්ධන, සී.ඒ. ප්‍රේමශාන්ත, ජනාධිපති නීතීඥ යසන්ත කෝදාගොඩ හා ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ජේ.සී. වැලිඅමුණ යන මහත්වරුන් ද රාජ්‍ය වත්කම් ආපසු ලබා ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයින් ලෙස ජනාධිපතිතුමා අද පත් කරනු ලැබී ය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.