රාජිත ගෙන් අනතුරැ ඇඟවීම් -ආණ්ඩුවේ මැතිවරණයට පෙරදා සංදර්ශන

 

download (37)

සජිත් ප්‍රේමදාස සහ හරින් ප්‍රනාන්දු යන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු අන්තිම මොහො තේ ආණ්ඩුවට එක්වීම්, ආර් ඒ සිරිසේන අපේක්ෂකයා ඉලා අස්වීම, මුස්ලිම් සිංහල ගැටුමක්  ආදී නොයෙකුත් දේ කොට ආණ්ඩුව කෙසේ හෝ ජය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන බව රාජිත සේනාරත්න මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටී.
අවසන් මොහොතේ ඇති කරන කලබලකාරී තත්වයන් අතිශය හානිදායක විය හැකි බව මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

 

 

 

[vsw id=”/uKK2uHLohPw” source=”youtube” width=”335″ height=”224″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.