රාජ යතුරු පැදි පොල්ලක්

 

 

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය ආසන්නයේදී පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් වෙත හදිසියේ බෙදා දෙනු ලැබූයතුරුපැදි 2336ක් සඳහා මුදල් ගෙවීම මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පැහැරහැර ඇති බව වාර්තා වේ. එම යතුරුපැදි සඳහා රුපියල් එකොළොස් කොටි අට ලක්ෂයක මුදලක් ලැබිය යුතු බව පැවසේ.

ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් පළාත් පාලන නියෝජිතයන් වෙත බදු රහිතව මෙසේ යතුරුපැදි ලබා දුන් අතර මන්ත්‍රීවරුන් 33 දෙනෙකු පමණ යතුරු පැදි දෙක බැගින් ලබා ගෙන ඇති බවටද අනාවරණය වේ.

රාජ්‍ය සේවකයින්ට, පොලිස් නිලධාරීන්ට ඇතුළු යතුරු පැදි ලැබිය යුතු විශාල පිරිසක් සිටියදී මෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා තමන්ගේ ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් හදිසියේ යතුරුපැදි බෙදා දෙනු ලැබූ අතර ඒ හරහා රජයට විශාල බදු මුදලක් අහිමි වී තිබේ.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.