රාවය කතුවරයා ඉල්ලා අස් වෙයි

K. W. Janaranjana - Ravayaරාවය කතුවර කේ. ඩබ්ලිව්. ජනරංජන තමන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම භාර දී ඇත. ඔහුට හිතවත් පිරිස් කියා සිටින්නේ රාවය ආරම්භක කතුවරයා වූ වික්ටර් අයිවන්ගේ බලපෑම් හේතුවෙන් පුවත්පත් කරගෙන යෑම අසීරු වී ඇති හෙයින් ජනරංජන ඉල්ලා අස් වූ බවයි.

වික්ටර් අයිවන්ට සමීප පිරිස් කියා සිටින්නේ මුල්‍ය කළමණාකරනය පිළිබඳ ගැටලුවක් හේතුවෙන් ජනරංජනට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස කලකට පෙර දැනුම් දී තිබෙන බවයි.

රාවය පුවත්පතේ ආරම්භක කතුවරයා විශ්‍රාම ගැනීමත් සමඟ පුවත්පත ව්‍යාපාරිකයකුට විකුණන්නෙ නැතුව දිගටම කරගෙන යාම සඳහා සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් මුදල් ලබා දුන්නත් ඒ මුදලින් ප්‍රයෝජන ලබාගැනීමට පුවත්පතට නොහැකි බවයි ඇතැම් පිරිස් පෙන්වා දෙන්නේ.

හැමතැනම වියවුල්
මේ වන විට පුවත්පත් ගණනාවක්ම වියවුල්කාරී තත්වයක පවතී. ජනයුගය පුවත්පත මේ වන විට වසා දමා ඇති අතර එහි සේවකයින්ට මාස දෙකක පමණ හිඟ වැටුප් ගෙවීමට ඇත.

සත්හඬ පුවත්පත වසා දමා ඇති අතර එහි සේවකයින් දැන් වෙනත් පුවත්පත්වල තනතුරු සඳහා අයදුම් කරමින් සිටිති.

ඉරුදින පුවත්පත මීට මාස කිහිපයකටකට පෙර පැවැත්වුණු අතර තවමත් එහි සේවකයින්ගේ හිඟ වැටුප් ගැටලු සම්පූර්ණයෙන්ම නිරාකරණය කොට නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.