රියැදුරු කත හප්පා පන එපා කියා දුවයි

මහියංගන පදියතලාවේදී බස් නැවතුමක සිටි  කාන්තාවක්  රියෙන් හැප්පු රියැදුරෙක් සියල්ල පසෙක තබා පන් දුවන් හැටි මේ  වීඩියෝවේ ස්ථාන වී ඇත.

මේ කාන්තාව පසුව මිය ගොස් ඇති  අතර රියැදුරා  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

121155_3

 

[vsw id=”/WCwsaEyRPYU” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.