රුපවාහිනිය සජිත් ගැන සාවද්‍ය ප්‍රචාරයේ

download (7)

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩුවට එක්වූ බවට ජාතික රූපවාහිනිය අද (08) උදේ න්වේදනය කළ වහාම ඒ  පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාට දැනුන දීමක් කරනලදී.

පළ කළ වාර්තාව වහාම නිවැරදි කරන ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ජාතික රූපවාහිනියට නියෝග  කල අතර රූපවාහිනියට තම පුවත් වැරදි බව පිළිගැනීමට සිදුවිය.

දේශප්‍රිය මහතා මා රූපවාහිනියට ගොස් එම පුවත නිවැරදි කරන ලෙස ඔවුනට දන්වා තිබේ.

රූපවාහිනිය එම පුවත නිවැරදි කර විකාශනය කළ අකාරය පහත.

 

 

[vsw id=”/C25cnYl4bLg” source=”youtube” width=”325″ height=”344″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.