මෙන්න බොලේ රුපියල අවප්‍රමාණ වීමෙන් වාසි වෙලා

USDරුපියල අව ප්‍රමාණ වීම නිසා ඉකුත් කාලය තුළ රජයට රුපියල් කෝටි 1690 ක ශුද්ධ වාසියක් අත්වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් සිදුවන වාසි අවාසි ගණනය කළ විට අවසන් ප්‍රතිඵලය ලෙස ශූද්ද වාසියක් අත්පත් වී ඇතැයිද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් රැපියල දිගින් දිගටම අව ප්‍රමාණයවීම වැලක්වීමේ පියවරක් ලෙස ඩොලර් මිලියන 136.65 ක් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට මහ බැංකුව පියවර ගත් අතර ඩොලර් මිලියන 100 ක් වියදම් කළ බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමී මහතා කීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.