රුපියල තවත් බාල්දු වෙයි………….

exchange-rateඅමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 150.25 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එහි ගැණුම් මිල ලෙස සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 146.49 ක් ලෙසයි. බි‍්‍රතාන්‍ය පවුමක විකුණුම් මිල ද රුපියල් 187.55 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එහි ගැණුම් මිල ලෙස සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 181.27ක්.

යූරෝ එකක විකුණුම් මිලද රුපියල් 161.86ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. යූරෝ එකක ගැණුම් මිල සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 155. 82ක් ලෙසයි. මීට සාපේක්ෂව ජීවන වියදම විශාල වශයෙන් ඉහල යෑමට ඉද ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.