රුසියාව තේ ධූමායනයට…

tea exportරුසියාවට අපනයනය කරන මෙරට තේ ඇතුලු අනෙකුත් සියලු කෘෂි නිෂ්පාදන රැගත් කන්ටේනර් වරායේදී විශේෂ ධූමායනයකට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

තේ කොමසාරිස් ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, අදාල නිෂ්පාදන පැටවීමට පෙර මෙම ධූමායනය සිදු කරන බව ය. මෙරටින් ආනයනය කළ තේ කන්ටේනරයක තිබි කෘමියෙකු හමුවීමත් සමග මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.

එලෙස ධූමායනය කරන කන්ටේනරයේ ගබඩා කරන තේ තොගය පිළිබඳ මෙරට ශාක නිරෝධායන ඒකකයේ සහතිකයික් ද ලබා ගැනීමට නියමිත වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.